زندگی


شاد بودن هنر است، شاد کردن هنری والاتر...

لیک هرگز نپسندیم به خویش،


که چو یک شکلکِ بی جان شب و روز

بی خبر از همه خندان باشیم!

بی غمی عیب بزرگیست که دور از ما باد...

"شاد بودن هنراست گر به شادی تودلهای دگرباشدشاد!


"ژاله اصفهانی"

تاریخ : 1395/11/14 | 02:58 | نویسنده : مرتضی راشدی كرج آباد | نظر بدهید